حرف های سرباز کوچولو

اینکه اسمم را گذاشتم سرباز کوچولو نشانه یک امید است. امید به اینکه جزو یاران امام زمانم(عج) شمرده شوم! و کوچکم در برابر عظمت یاران ایشان

شعر فاطمیه

ﻧﯿـﻤـﻪ ﺷــﺐ، ﺗـﺎﺑـــﻮﺕ ﺭﺍ ﺑـﺮﺩﺍﺷـﺘـﻨــﺪﺑـــﺎﺭ ﻏــــﻢ ﺑـﺮ ﺷــﺎﻧـــﻪ ﻫـﺎ ﺑﮕﺬﺍﺷﺘﻨــﺪﻫـﻔـﺖ ﺗــﻦ، ﺩﻧـﺒــﺎﻝ ﯾـﮏ ﭘﯿﮑــﺮ ﺭﻭﺍﻥﻭﺯ ﭘــﯽ ﺁﻥ ﻫـﻔــﺖ ﺗـﻦ، ﻫﻔـﺖ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 62 بازدید
اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
10 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
9 پست
آبان 87
3 پست
شهریور 87
5 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
4 پست
شعر
7 پست
مذهبی
80 پست
مناسبت
43 پست
اجتماعی
44 پست
اخلاق
38 پست
محبت
13 پست
سیاسی
11 پست
گیاهان
2 پست
کانادا
7 پست
کتاب
4 پست
تهران
1 پست