حسرت

دختران شهر
به روستا فکر می کنند
دختران روستا
در آرزوی شهر می میرند
مردان کوچک
به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند
مردان بزرگ
در آرزوی آرامش مردان کوچک
می میرند
کدام پل
در کجای جهان
شکسته است
که هیچکس به خانه اش نمی رسد

گروس عبدالملکیان

/ 1 نظر / 23 بازدید
دختر پاییز

ممنون از حضورتون ولی به نظر من یه چیزی تو تربیت مشکل داره که اینجور میشه