# اجتماعی

غیبت

جلسه غیبت موضوع جلسه................................بردن آبروی مومن رییس جلسه..................................................شیطان دبیر جلسه..............................................نفس اماره زمان جلسه...........................................وقت بیکاری حضار جلسه.............................عناصر ضعیف الایمان پذیرای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید